Telefony alarmowe
  POŁANIEC OGÓLNOKRAJOWE
 Pogotowie Ratunkowe (15)8650599

 999

 Policja (15)8650020

 997

 Straż Pożarna (15)8642108

 998

 Pogotowie energetyczne (15)8914621

 991

 PGK 604475214