A+ A- Reset
Start arrow Protokoły
Protokoły


Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2018 r. PDF Drukuj

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” Pan Witold Wereszczak przywitał przybyłych na obrady: członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz pracowników i otworzył obrady. Poinformował zebranych, że na dzisiejszym zebraniu będą poruszane sprawy objęte porządkiem obrad w tym sprawy m.in. członków naszej spółdzielni i z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych – uczestnicy zebrania są zobowiązani do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji dotyczących danych osobowych konkretnych osób. Ponadto poinformował, że utrwalenie przebiegu dzisiejszych obrad odbywać się będzie w formie spisanego protokołu.

cały protokół w formacie *.pdf

 
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia 30.05.2017 PDF Drukuj

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” Pan Sławomir Kaszuba przywitał przybyłych na obrady: członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz pracowników Spółdzielni, przywitał przybyłych na Walne Zgromadzenie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pana Stanisława Lolo oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pana Jacka Tarnowskiego. Otworzył obrady i zgodnie z przepisami zawartymi § 26 ust 3 Statutu Spółdzielni, zaproponował wybór prezydium w składzie co najmniej 3-osobowym do prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
W tej chwili na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 70 członków Spółdzielni.

cały protokół w formacie pdf

 

 
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia 31.05.2016 PDF Drukuj

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” Pan Sławomir Kaszuba, przywitał przybyłych na obrady: członków Walnego Zgromadzenia, Członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz pracowników spółdzielni, przywitał przybyłych na Walne Zgromadzenie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pana Stanisława Lolo oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pana Jacka Tarnowskiego. Otworzył obrady i zgodnie z przepisami zawartymi § 26 ust 3 Statutu Spółdzielni, zaproponował wybór prezydium w składzie co najmniej 3-osobowym do prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. W tej chwili na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 49 członków

cały protokół w formacie pdf
 
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia 02.06.2015 PDF Drukuj
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” Pan Sławomir Kaszuba, przywitał przybyłych na obrady: członków Walnego Zgromadzenia, Członków Rady Nadzorczej, Zarząd oraz pracowników spółdzielni, przywitał przybyłych na Walne Zgromadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pana Jacka Tarnowskiego oraz Radnych Miasta i Gminy Połaniec Otworzył obrady i zgodnie z przepisami zawartymi § 26 ust 3 Statutu Spółdzielni, zaproponował wybór prezydium w składzie co najmniej 3 osób do prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

 
Protokół z dnia 17 czerwca 2014 roku PDF Drukuj
Protokół z dnia 17 czerwca 2014 roku z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” z udziałem Przewodniczących czterech części  Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” i Przewodniczących Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych z poszczególnych części WZ, zwołanego zgodnie  z  § 303 Statutu Spółdzielni:
protokół (*.pdf)